Corporate Office

Lemonridge Hotels Pvt Ltd, Plot No 226/75 Patrika Nagar
Madhapur Shaikpet, Near GHMC Park, Hyderabad - 500081, Telangana, INDIA

Email: info@lemonridgehotels.com

Phone +91 86 5585 5387

Reception view with sofa seating and AC unit at Lemonridge Hotels